Ervin Avdović, dr. med.

SPECIJALIST INTERNE MEDICINE - KARDIOLOGIJE

  • Rijeka

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2010. godine. Pripravnički staž odradio je 2012.g  u KBC-u Rijeka nakon čega je radio kao liječnik u timu hitne medicinske pomoći u Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije do 2013. godine.

Specijalizaciju iz kardiologije uspješno je završio u KBC-u Rijeka, u razdoblju od 2013. do 2019. godine. Trenutno pohađa edukacije koje provode General Medical Council UK, European Heart Rhythm Association (EHRA) i European Association of Percutaneous Coronary Interventions (EAPCI) kako bi unaprijedio svoja znanja i vještine.

Aktivno sudjeluje na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, kongresima i edukacijama. Poseban profesionalni interes i izazov predstavljaju mu područja intervencijske kardiologije i aritmologije.

Član je Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog kardiološkog društva.