Nenad Kovačević, dr. med.

specijalist interne medicine - kardiologije

  • Rijeka

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1992. godine. Od 1991. do 1992. godine učesnik je Domovinskog rata. Od 1992. do 1994. godine radi kao liječnik Hitne medicinske pomoći za UNHCR u centru za prognane i izbjegle osobe iz BiH u Savudriji Umag. Od 1994. do 1997. godine radi u Domu zdravlja Vinkovci i Domu zdravlja Ogulin kao liječnik obiteljske medicine. Specijalizaciju iz interne medicine završio 2001. godine u KBC Rijeka i KBC Ljubljana.  Do 2007. godine radi kao liječnik interne medicine  u centru za hemodijalizu, Volosko. Do 2012. radi kao odjelni liječnik kardiološke ambulante Thalassotherapia Opatija, a od 2018. godine kao specijalista kardiologije u Domu zdravlja Primorsko goranske županije. Član je tima Specijalne bolnice Medico od 2018. godine. Usavršavao se za UTZ srca, 2011. i 2015. godine na European Society of Cardiology, u Londonu.