Dubravko Dobrović, dr. med.

Specijalist interne medicine – kardiologije

  • Rijeka

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1984. godine. Od 1987. godine bio je u radnom odnosu u Hitnoj medicinskoj službi KBC Rijeka, a potom od 1990. do 2007. godine na Klinici za internu medicinu KBC Rijeka. Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 1996. godine, a subspecijalistički ispit iz kardiologije 2008. godine. Od 1996. do 1998. godine radio je u Koronarnoj jedinici Kardiološkog odjela, a od 1998. do 2007. godine na Odjelu za kardiomiopatije, upalne i valvularne bolesti srca. Od 2007. do 2012. godine bio je zaposlen u Poliklinici „Sunce“ u Rijeci. Bavi se ultrazvučnom dijagnostikom – transtorakalnim i transezofagealnim ultrazvukom srca. Godine 2005. boravio je u Laboratoriju za ehokardiografiju Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC Zagreb u svrhu edukacije iz transezofagusne ehokardiografije. Član je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog internističkog društva, Hrvatskog kardiološkog društva, Radne skupine za ehokardiografiju te aktivno sudjeluje u stručnim aktivnostima društva. Član je i Europskog kardiološkog društva.