Branka Morić – Pauletić, dr. med.

specijalist interne medicine – kardiologije

  • Pula

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1991. godine. Po obavljenom pripravničkom stažu u Općoj bolnici Pula i položenom državnom ispitu, zaposlena u Općoj bolnici Pula od 1994. do 1997. godine na Odjelu interne medicine kao liječnik sekundarac. U periodu od 1997. do 1999. godine radi u Domu zdravlja, u Puli kao liječnik opće prakse u ambulanti školske medicine i pedijatrijskoj ambulanti. Od 1999. godine ponovo zaposlenica Opće bolnice Pula na Odjelu interne medicine –odsjek kardiologije. Specijalistički staž iz Interne medicine obavila u Općoj bolnici Pula i KBC Rijeka te položila specijalistički ispit iz Interne medicine 2004. godine. Subspecijalistički staž iz kardiologije obavila u Općoj bolnici Pula i u KBC Rijeka, a u prosincu 2010. godine položila subspecijalistički ispit iz kardiologije. Područje višegodišnjeg rada u kardiologiji je neinvazivna kardiološka dijagnostika. U periodu od 2012. do 2015. godine bila koordinatorica EU projekta prevencije KV bolesti Love your heart za Opću bolnicu Pula. Redovito sudjeluje na savjetovanjima, kongresima i drugim stručnim skupovima iz oblasti interne medicine i kardiologije. Članica Tima za zdravlje Istarske županije ( od 2009.- 2017. g) Hrvatskog liječničkog zbora , Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog kardiološkog društva i Europskog kardiološkog društva. Od 01. listopada 2017. godine zaposlena u Specijalnoj bolnici Medico – PJ Pula na poslovima liječnika specijaliste interne medicine te uže specijalizacije iz kardiologije.