Adriana Višković, dr. med

SPECIJALIST RADIOLOGIJE

  • Rijeka

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2007. godine. Specijalizaciju iz kliničke radiologije završila je 2016. godine, s posebnim interesom za torakopulmonalnu radiologiju kao i intervencijski dio (biopsije toraksa). Od 2020. do 2022. godine radila je kao asistent na Medicinskom fakultetu za studij medicine na hrvatskom i engleskom jeziku. Bila je pozvani predavač na regionalnim kongresima CT/MR tijela kroz nekoliko godina, te je koautor udžbenika za studente medicinskog fakulteta “Osnove kliničke radiologije“.