Gordan Lakoš, dr. med.

SPECIJALIST DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE

  • Rijeka
  • Pula

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1998. godine. Nakon obveznog pripravničkog staža radio je nekoliko godina kao liječnik opće medicine u Pitomači i Bednji te kraće vrijeme kao kontrolor HZZO – a Bjelovar. 2007. godine  započinje specijalizaciju iz dermatovenerologije u KBC Rijeka koju završava 2011. godine te je otada zaposlen na Klinici kao liječnik specijalist.  2020. godine položio je subspecijalistički ispit iz dermatološke onkologije. Tijekom specijalizacije i subspecijalizacije završio stručne poslijediplomske studije iz dermatologije te onkologije i radioterapije. U svakodnevnom radu najviše se bavi dermatološkom onkologijom, dermatoskopijom, dermatokirurgijom, venerologijom (dijagnostika i liječenje spolno prenosivih bolesti ), laserskim tretmanima te imunofluorescentnom dijagnostikom  autoimunih bolesti. Aktivno i pasivno sudjelovao na brojnim stručnim usavršavanjima.