Josip Penavić, dr. med.

SPECIJALIST RADIOLOGIJE

  • Rijeka

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 15. srpnja 2011. godine. Obvezni pripravnički liječnički staž dovršio je u Domu zdravlja Senj 9. listopada 2012. godine. Položio je stručni ispit za doktora medicine 27. veljače 2013. godine. Od 17. svibnja 2013. do 13. travnja 2014. radio je kao liječnik u HMP Mali Lošinj pri ZZHM PGŽ. Od 11. srpnja 2014. do 31. kolovoza 2014. radio je u HMP Benkovac pri ZZHM ZŽ. Od 01. rujna 2014. radio je u Ispostavi Pag pri istom Zavodu. 15. rujna 2016. godine izabran je za predsjednika Stručnog vijeća u ZZHM ZŽ.

08. siječnja 2018. započeo je specijalizaciju iz Kliničke radiologije kao specijalizant Doma zdravlja Senj u KBC-u Rijeka gdje je specijalizirao 15. lipnja 2023. godine.