Lidija Dimitrovski, dr. med.

SPECIJALIST RADIOLOGIJE

  • Rijeka

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Specijalizirala je radiologiju u KBC-u Rijeka. Radila je u KBC-u Rijeka, Domu zdravlja Primorsko-goranske županije i privatnoj ordinaciji za UZV dijagnostiku. U svakodnevnom radu bavi se radiološkom i ultrazvučnom dijagnostikom, posebno dojki i abdomena. Sudjeluje na radiološkim kongresima, simpozijima i tečajevima trajnog usavršavanja.
Članica je Hrvatskog društva radiologa, Hrvatskog liječničkog zbora i Radiološke udruge Primorsko-goranske županije.