prof. dr. sc. Hari Jurdana, dr. med.

SPECIJALIST ORTOPEDIJE, SUBSPECIJALIST TRAUMATOLOGIJE LOKOMOTORNOG SUSTAVA

  • Rijeka
  • Pula

Diplomirao na Medicinskom fakultetu 1987. godine. Po isteku pripravničkog staža položio je državni stručni ispit 1989. godine. Kao liječnik opće prakse radi od 1989. do 1990. godine, a od 1990. do 2020. godine radio je na Klinici za ortopediju Lovran. Od 2020. godine radi u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj. Specijalistički ispit iz ortopedije položio je na Klinici za ortopediju1997. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je 2006. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, te stekao naziv magistar biomedicinskih znanosti, a potom i doktorirao 2011. godine na istom fakultetu. Od 2008. godine radi i kao asistent, a od 2011. godine kao viši asistent. 2013. godine izabran je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci za naslovnog docenta na Katedri za ortopediju i fizikalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci. 2020. godine izabran je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci za naslovnog izvanrednog profesora na Katedri za ortopediju i fizikalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci te na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci na Katedri kliničke medicinske znanosti II , grana ortopedija.

Znanstveno se usavršavao na Dutch Ortopaedic Society Nizozemska, Amsterdam – stručno usavršavanje u programu edukacije europskih ortopeda, u Austriji na Osterrechische Arztegesellschaft fur Manuelle Medizin u području konzervativne ortopedije i manualne medicine. U kirurškoj tehnici osteosinteze, usavršavao se u Davosu, Švicarska. Prof.dr.sc. Hari Jurdana je sudski vještak iz traumatologije i ortopedije.

Izabran je za znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva-polje kliničke medicinske znanosti 2011. godine. 2014. godine izabran je za višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti.
U svom stručnom radu usavršavao se u inozemstvu ali i na tečajevima trajne izobrazbe priznatim od Hrvatske liječničke komore. Aktivno je sudjelovao na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Član je znanstvenih i organizacijskih odbora međunarodnih kongresa organiziranih od strane Klinike za ortopediju Lovran. Član je uglednih i stručnih udruga u zemlji, između ostalog: Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog ortopedskog društva, Hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa.