prof. dr. sc. Radovan Mihelić, dr. med.

Specijalist ortopedije

  • Rijeka

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Rijeci 1974. godine. Magistarski rad je obranio 1988. godine, a doktorat 2002 godine. Cijeli radni vijek proveo je u Klinici za ortopediju Lovran, prvo kao odjelni liječnik, potom kao voditelj odjela, a od 2013. godine kao profesor na katedri za ortopediju i fizikalnu terapiju. Objavio je desetak znanstvenih radova objavljenih u svjetskim časopisima i pedesetak stručnih radova i kongresnih priopćenja. Kao pozvani predavač i recenzent sudjelovao je na nekoliko europskih kongresa i u SAD. Od početka karijere bavio se je sportskom medicinom, pa je liječio brojne sportaše. Bio je liječnik odbojkaške reprezentacije. U tom svojstvu je sudjelovao na ženskom Europskom prvenstvu 1995. i 1997. godine (srebro), te na muškom svjetskom prvenstvu u Argentini 2002.g. Kasnije je postao član liječničke ekipe Davis Cup tima u dva ciklusa. Cijelo vrijeme bio je i klupski liječnik Muškog odbojkaškog kluba Rijeka, potom Odbojkaškog kluba Opatija, čiji je i danas predsjednik. Njegovo zanimanje bila je sportska traumatologija. Nakon izobrazbe u nekoliko svjetskih sveučilišta počeo se je među prvim stručnjacima u Hrvatskoj baviti artroskopskim zahvatima još 1984. godine. Danas suvereno vlada tehnikom artroskopskih zahvata na koljenu, ramenu, laktu, gležnju. Spada u manju grupu specijalista u Hrvatskoj koji rade najsloženije zahvate na ramenom zglobu. Sudjelovao je i organizirao brojne kongrese i seminare u zemlji i inozemstvu. Član je nekoliko strukovnih organizacija: Hrv. Ortopedsko Društvo, predsjednik Hrv. Društva za sportsku traumatologiju i artroskopiju (HDSTA) od osnutka 2013. do umirovljenja 2017. godine. Član Europskog društva za sportsku kirurgiju koljena (ESSKA) i član upravnog odbora European shoulder associates (ESA- ESSKA) od 2009 – 2017. Za to vrijeme je Klinika za ortopediju Lovran bila međunarodni centar za izobrazbu liječnika. Član je i instruktor AGA (Arbeitsgemeinschaft für Arthroskopie)- društvo koje objedinjuje zemlje Njemačkog govornog područja. Od 2017. godine postao je član Medico tima gdje obavlja preglede, punkcije zglobova, artroskopske zahvate na ramenu, koljenu i gležnju. Uz to operativno rješava deformacije stopala, upale i rupture tetiva. Obavlja UTZ dijagnostiku lokomotornog aparata koja je postala nezaobilazna u brzoj i preciznoj dijagnostici.