Ljetni popusti u Medicu – operacije i MR

Akcija više nije u tijeku.

1. Radiološka dijagnostika – Magnetska rezonancija (prvi i svaki sljedeći segment) – 25% popusta

2. Operacije – Plastična, opća, abdominalna, vaskularna kirurgija, neurokirurgija, urologija, oftalmologija, otorinolaringologija, ginekologija – 10% popusta

3. Operacije – Ortopedija – 15% popusta

Navedeni popusti ne odnose se na manje zahvate.

Akcijski popusti primjenjuju se do 31. kolovoza 2017. godine