MEDICO PREVENCIJOM PREMA ZDRAVLJU

Specijalna bolnica Medico kreće u realizaciju EU projekta promocije zdravlja i prevencije bolesti

Specijalna bolnica Medico kreće u vrijedan EU projekt promocije zdravlja i prevencije bolesti. 

22. listopada 2019. godine  službeno je potpisan ugovor između bolnice i Ministarstva zdravstva RH. Svrha projekta “Medico prevencijom do zdravlja” jest edukacija javnost o važnosti prevencije kroničnih gastroenteroloških, kardioloških, dermatoloških i neuroloških bolesti današnjice. 

Ciljne skupine u projektu su, radno aktivno stanovništvo i umirovljenici koji će biti uključeni u brojne aktivnosti. Kroz navedene aktivnosti će dobiti dodatna znanja o važnosti prevencije kroničnih bolesti, te tako pridonijeti poboljšanju njihovog zdravstvenog stanja. Edukacijom građana nastoje se potaknuti preventivne mjere i promjene nezdravih životnih navika. Predviđena predavanja i konzultacije u Rijeci, Puli te gradu Cresu održat će liječnici specijalisti Medica s dugogodišnjim iskustvom koji će davati savjete o prevenciji te novim smjernicama i metodama liječenja.

Gastroenterolozi, kardiolozi, dermatolozi i neurolozi imat će preventivne konzultacije, a Specijalna bolnica Medico otvorene dane u Rijeci i Puli. “Medico prevencijom do zdravlja” želimo smanjiti stopu obolijevanja stanovništva od  kroničnih nezaraznih bolesti, te dovesti do boljih zdravstvenih pokazatelja.

Cres kao grad partner u promociji zdravlja 

Partner u projektu “Medico prevencijom do zdravlja” je grad Cres, koji se također suočava s visokim brojem oboljelih od kroničnih nezaraznih bolesti. Grad Cres sudjelovanjem u projektu želi educirati građane o važnosti prevencije kroničnih kardioloških, gastroenteroloških, neuroloških i dermatoloških bolesti i usvajanje zdravih životnih navika.

Preventiva je prvi korak ka zdravlju, a ovim projektom ćemo nastojati potaknuti stanovništvo   Primorsko-goranske i Istarske županije na promišljanje o važnosti zdravog načina života. Očekuje se kako će aktivnosti projekta „Medico prevencijom do zdravlja “osigurati nastavak suradnje projektnih partnera i nakon završetka projekta te biti primjer dobre prakse zainteresiranim jedinicama lokalne samouprave i zdravstvenim ustanovama. 

Medico će o provedbi projekta redovito izvještavati javnost, pozivati na preglede i ostale projektne aktivnosti.