prof. dr. sc. Damir Kovačević, dr. med.

Specijalist oftalmolog
Rijeka

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1982. godine. Kao liječnik specijalist oftalmolog u KBC-u Rijeka obavljao je funkcije oftalmokirurga, predstojnika Zavoda te pročelnika Katedre za oftalmologiju. Područja rada prof. Kovačevića su kirurgija i bolesti mrežnice, a subspecijalnost bolesti i kirurgija stražnjeg i prednjeg segmenta oka.

U nekoliko navrata usavršavao se je na Midwest Eye Institute u SAD-u. Sudjelovao je u radu humanitarnih organizacija „Red Cross“ te projekta „Orbis“ za medicinsku pomoć zemljama u razvoju. Aktivni je učesnik multinacionalnog projekta EURODIAB te voditelj ogranka međunarodnog projekta DIRECT – farmakološke prevencije dijabetične retinopatije.

Vezane djelatnosti