prof. dr. sc. Damir Kovačević, dr. med.

SPECIJALIST OFTALMOLOGIJE I UŽE SPECIJALNOSTI IZ STRAŽNJEG SEGMENTA OKA

  • Rijeka

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1982. godine. Kao liječnik specijalist oftalmolog u KBC Rijeka obavljao je funkcije oftalmokirurga, predstojnika Zavoda te pročelnika Katedre za oftalmologiju. Područja rada su kirurgija i bolesti mrežnice, a subspecijalnost bolesti i kirurgija stražnjeg i prednjeg segmenta oka. U nekoliko navrata usavršavao se je na Midwest Eye Institute u SAD-u. Sudjelovao je u radu humanitarnih organizacija „Red Cross“ te projekta „Orbis“ za medicinsku pomoć zemljama u razvoju. Aktivni je učesnik multinacionalnog projekta EURODIAB te voditelj ogranka međunarodnog projekta DIRECT – farmakološke prevencije dijabetične retinopatije.