Otvoreni smo za vas jer zdravlje ne može čekati

Izvor članka: Novi List, Glas Istre, 14.4.2020.


Uz stroge mjere prevencije i zaštite pacijenata i osoblja, svi specijalistički pregledi i kompletna dijagnostika obavlja se u sigurnom i pouzdanom okruženju u sjedištima Medica u Rijeci i Puli

U Specijalnoj bolnici Medico kažu da zdravlje ne može čekati i cijeli tim Medica i u ovim teškim trenucima, posve je posvećen pacijentima i njihovom zdravlju.

Zahvaljujući strogim mjerama prevencije i zaštite pacijenata i osoblja, Medico je na raspolaganju pacijentima sa svim svojim uslugama. Svi specijalistički pregledi i kompletna dijagnostika obavlja se u sigurnom i pouzdanom okruženju u sjedištima Medica u Rijeci i Puli, a sukladno epidemiološkoj situaciji uvedeno je i privremeno radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7 do 16 sati.

Sve specijalističke ambulante svakodnevno rade, kao i medicinsko-biokemijski laboratorij i radiološki dijagnostički centar koji pruža usluge dijagnostike magnetskom rezonancom, ultrazvučne dijagnostike kao i klasične RTG dijagnostike.

– Ni u ovim izazovnim vremenima zdravlje ne može čekati! Odgovornost i briga za pacijente za nas su iznad svega, kaže doc.dr.sc. Zlatko Kolić, ravnatelj Medica. Bez obzira na okolnosti, jednostavno moramo biti na raspolaganju našim pacijentima i maksimalno brinuti za njihovo zdravlje i sigurnost.

Novi uređaj za magnetsku rezonancu

I u ovim zahtjevnim vremenima, Medico radi na podizanju stručnosti i kvalitete zdravstvene skrbi. Nedavno je pušten u rad i novi uređaj za dijagnostiku magnetskom rezonancom, najmodernije digitalne tehnologije i softvera. Uz kraće vrijeme snimanja, znatno je povećana preciznost snimke, što za pacijente Medica znači još kvalitetniju medicinsku uslugu.

Novi uređaj za magnetsku rezonancu / Foto Vedran Karuza

Uvedeni sigurnosni protokoli

Pažljivo prateći situaciju, u Medicu su još u siječnju ove godine aktivirali stroge mjere prevencije i zaštite pacijenata i osoblja bolnice i uveli precizne i jasne sigurnosne protokole.

U tome su im posebno pomogle procedure i visoki standardi predviđeni akreditacijom AACI- američki međunarodni standard, a upravo je primjena strogih standarda koje propisuje certifikat doprinijela da se Medico pravovremeno i temeljito pripremi za rad u vremenu pandemije Covid-19.

Poštuju se stroge mjere zaštite pacijenata i osoblja / Foto V. Karuza

Posebna pažnja posvećena je onkološkim pacijentima, za koje se s dijagnostikom i terapijom ne može čekati i zato su i u ovim uvjetima, u punom pogonu sve onkološke i citološke procedure.

Sredinom siječnja, kad su se pojavila prve naznake da bi epidemija novootkrivenog virusa u Kini mogla postati svjetski problem, Specijalna bolnica Medico donijela je odluku da stalna povjerenstva za intrahospitalne infekcije i nadzor kvalitete postaju nadležna za praćenje situacije i pripremu bolnice za epidemiju.

Odmah je provedena edukacija zaposlenika o samoj bolesti kao i o mjerama zaštite te je nabavljena dodatna zaštitna oprema za pacijente i osoblje. Zaposlenici su educirani i trenirani za postupanje u izvanrednim okolnostima, a posebno za postupanje u slučajevima kada se kod pacijenta uoče simptomi koji eventualno upućuju na infekciju, kako bi im se osiguralo adekvatno daljnje liječenjei izbjegla mogućnost zaraze ostalih pacijenata i osoblja.


Visoki standardi Specijalne bolnice Medico

Specijalna bolnica Medico već skoro 30 godina predano brine o pacijentima i kontinuirano podiže razinu stručnosti i kvalitete. Visoke standarde bolnice, koji se prvenstveno odnose na kvalitetu zdravstvenih usluga, zaštitu i sigurnost pacijenata, upravljanje rizicima i zaštitu podataka, potvrđuje i AACI američki međunarodni standard za koji je Medico dobio certifikat još 2017. godine, prvi u Hrvatskoj!


Podrobno informiranje pacijenata

Rad u bolnici u potpunosti je prilagođen preporukama Stožera civilne zaštite i Ministarstva zdravstva.

Posebna briga posvećena je informiranju pacijenata o novonastaloj situaciji. Visoki standardi naručivanja pacijenata za usluge u Specijalnoj bolnici Medico, s ciljem što kraćeg nepotrebnog čekanja, sada su podignuti na još viši stupanj te su pacijenti dodatno informirani o važnosti točnog dolaska u predviđenom terminu. Osoblje pozivnog centra proslijeđuje sve potrebne informacije, tako da se pacijente već prilikom telefonskog naručivanja obaviještava o protokolima u ovim izvanrednim okolnostima. Osim toga, građani u pozivnom centru mogu dobiti sve potrebne informacije o koracima koje trebaju poduzeti ukoliko sumnjaju na Covid-19 infekciju.

Poštuju se stroge mjere zaštite pacijenata i osoblja / Foto V. Karuza

– Mjere zaštite danas su na najvišoj razini. One između ostalog uključuju ulazni pregled, prorijeđene termine pregleda, sustavnu dezinfekciju prostora i opreme te niz drugih mjera, kaže Irena Miholjević, glavna sestra Medica. Prije ulaska pacijenta u prostore bolnice vrši se ulazni pregled, uz mjerenje temperature i ispunjavanje epidemiološkog obrasca. U slučaju potrebe, pacijent se organizirano upućuje epidemiološkoj službi na daljnji postupak. Poštuju se sve propisane mjere zaštite, a pacijentima su na raspolaganju zaštitne maske, sredstva za dezinfekciju i edukativni letci, a posebno se vodi računa o potrebnom razmaku pacijenata tijekom boravka u bolnici.

Zahvalni pacijentima i djelatnicima

Ravnatelj Kolić posebnu zahvalu upućuje pacijentima koji se vrlo savjesno i disciplinirano drže uvedenih mjera i pravila, što značajno olakšava složen rad u ovoj situaciji. A pacijenti svakodnevno pohvaljuju požrtvovan rad djelatnika Medica, koji su im i u ovim teškim trenucima svakodnevno na usluzi.

– Izuzetno smo ponosni na njih. Veliko hvala svim djelatnicima, liječnicima, sestrama, inženjerima, tehničarima, administrativnom i svom drugom osoblju Medica, koji u ovim izazovnim vremenima rade vrhunski posao. Stručnošću, požrtvovnošću i izuzetnom organizacijom, kao i obiljem dobre volje, uspjeli smo se oduprijeti izazovima ove zahtjevne situacije. Odgovornim i predanim radom naših djelatnika dali smo svoj doprinos da se život na primorsko-goranskom i istarskom području nastavi sa što manje poremećaja.Naravno, i pred našim Medicom su kao i pred drugim poslovnim subjektima mnogi izazovi, ali optimistični smo! Sada je najvažnije dobiti bitku s virusom i općenito, nastaviti brinuti za zdravlje ljudi.Siguran sam da će stvari vrlo brzo ponovno biti kakve su bile, ili još bolje, zaključuje ravnatelj Kolić.


Europski projekti

Uskoro kreće i europski projekt edukacije građana “Medico prevencijom prema zdravlju” kojeg sufinancira Europska unija, a partner Medicu je Grad Cres. Edukacijom će se nastojati dodatno popularizirati preventivne mjere i potaknuti promjene nezdravih životnih navika, a predviđena su i predavanja te konzultacije liječnika specijalista za građane Rijeke, Pule i Cresa. Iako su planirane aktivnosti na čekanju zbog aktualne epidemiološke situacije, u Medicu se nadaju što skorijem početku projekta.


Narudžbe i informacije

Za sve narudžbe, informacije i pomoć u Medicu su stalno dostupni na telefone: 051 263 109 u Rijeci i 052 633 333 u Puli, e-mail: medico@medico.hr kao i putem web stranice medico.hr.