Suradnja Matice umirovljenika Grada Rijeke i SB Medico

U ljetnim mjesecima ravnateljica Specijalne bolnice Medico dr. sc. Nevenka Kovač dr. med. ugostila je predsjednika Matice umirovljenika Grada Rijeke g. Aldu Soldaticha. Predložena je suradnja koja je ovih dana i realizirana.

Matica osigurava zdravo i aktivno starenje za riječke umirovljenike. Programi udruge usmjereni su ka prevenciji i poboljšanju negativnih indikatora mentalnog i tjelesnog zdravlja, a budući da je misija Specijalne bolnice Medico razviti svijest o aktivnoj cjeloživotnoj brizi o zdravlju, suradnja je dogovorena na obostrano zadovoljstvo.