Akcija u siječnju – laboratorijska dijagnostika: hormoni 20% popusta na jedan ili više

Laboratorijska dijagnostika – hormoni 20% popusta na jedan ili više:

AMH, BHCG, DHEA, estradiol, FSH, kortizol, LH, progesteron, prolaktin, testosteron (ukupni i slobodni) i SHBG

Informacije i rezervacije: 051/263-109 ili medico@medico.hr