Akcija za opreacije mrene se nastavlja

Akcija više nije u tijeku.

Hvala na povjerenju, akciju nastavljamo do kraja godine…

POSEBNE CIJENE ZA OPERACIJU MRENE!
do 31.12.2014.

Operacija katarakte (akrilatna trodijelna leća)10.500,00 kn7.900,00 kn
Operacija katarakte (jednodijelna leća s filterima)11.500,00 kn8.500,00 kn
Operacija katarakte (torična leća)13.000,00 kn9.900,00 kn
Operacija katarakte (multifokalna leća)15.000,00 kn11.900,00 kn

Akcijske cijene odnose se samo na operacije dogovorene u navedenom periodu. Navedene akcijske cijene ne podliježu dodatnim popustima po bilo kojoj drugoj osnovi (Medico Gold, kuponi i slično). 

Za informacije i rezervacije obratite se na 051/263-109 ili medico@medico.hr