Akcijski popusti u veljači

Akcija više nije u tijeku.

1. ORTOPEDIJA – 15% popusta na usluge 

ARTROSKOPIJE

2. PULMOLOGIJA – 10% popusta na usluge

BRONHOSKOPIJA

BRONHOSKOPIJA U ANESTEZIJI

3. RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA – 25% popusta na usluge

MAGNETSKA REZONANCIJA (prvi i svaki sljedeći segment)