EMNG – elektromioneurografija

ANALIZA FUNKCIJE MIŠIĆA I ŽIVACA

EMNG je metoda koja se koristi kod bolesti mišića i perifernih živaca. Radi se o dvije pretrage koje se međusobno dopunjuju: 

prva je elektromiografija (analizira funkciju mišića), a druga je neurografija (ispituje funkciju živaca).

U Specijalnoj bolnici Medico EMNG se radi u pacijenata

  • kod kojih se sumnja na oboljenje mišića ili živaca
  • koji imaju znakove slabosti mišića, bolove u udovima, trnjenje u rukama ili nogama
  • koji su zadobili povredu živca
  • koji boluju od neke od prirođenih bolesti koje zahvaćaju više živaca ili mišiće
  • kod kojih se dosadašnjim pretragama nije sa sigurnošću našao uzrok smetnji tj. simptomi vezani za poremećaj živaca ili mišića.

Prednosti su što se aktivnost mišića ili živaca analizira istovremeno s provođenjem pretrage. 

Za pretragu nije potrebna posebna priprema osim što koža mora biti čista, a bolnost je svedena na minimum.