Medicinske sestre su ogledalo bolnice: “Pacijentima smo mjerilo sigurnosti i kvalitete”

“Budi medicinska sestra kakvu bi voljela imati da si pacijent.” Ova izreka dobro opisuje misiju koju ima odjel sestrinske službe Specijalne bolnice Medico. 
Medico trenutno ima 35  medicinskih sestara u Rijeci i Puli koje kontinuirano rade na ugodnijem i kvalitetnijem iskustvu pacijenata, osobito onih koji su podvrgnuti kirurškom  liječenju. Dugogodišnje iskustvo i neprestana želja za stjecanjem novih znanja, vještina i kompetencija, osobine su koje posjeduje i glavna sestra Specijalne bolnice Medico, Irena Miholjević bacc. med. techn.

“Jedan od najvažnijih zadataka svake medicinske sestre jest promicanje sigurnosti i kvalitete pružanja zdravstvenih usluga pacijentima, kao i inzistiranje na holističkom pristupu prema svakom pojedinom pacijentu. Zbog toga u SB Medico imamo sestre koje se kontinuirano educiraju i stručno usavršavaju u području svoje djelatnosti, te redovito informiraju o novim metodama i postupcima zdravstvene njege bolesnika, prevencije bolesti i zdravstvene edukacije. U trenutku bolesti, kada vam najviše treba povjerenje u liječnika i u njegov tim, medicinske sestre su te kojima će se pacijenti prvima obratiti i iskazati svoje potrebe i eventualne strahove”, kaže glavna medicinska sestra Irena. 

Sestrinska služba je ključna u provedbi propisanih normi i standarda kvalitete zdravstvene djelatnosti koje Medico garantira. Sve što one rade utječe na to kakvo će iskustvo pacijent imati u svim fazama liječenja – od pregleda, postavljanja dijagnoze do terapije i liječenja. One uokviruju sliku bolnice prema javnosti. 

“Medicinske sestre su istinsko ogledalo bolnice. Nakon liječničkog pregleda ili zahvata, one s ostalim članovima zdravstvenog tima nastavljaju provođenje postoperativne zdravstvene njege, preporuka i savjeta”, kaže glavna sestra Irena.

Podrška od početka liječenja do savjeta koje pacijent nosi kući 

Njihova uloga je višestruka. Medicinske sestre u našoj ustanovi osobno komuniciraju s pacijentom, pripremaju ga za medicinsko tehničke zahvate, asistiraju liječniku pri njihovom izvođenju, ali ga prate i nakon liječenja. Zbog toga su uvijek upoznate sa svim  metodama i smjernicama liječenja da bi mogle odgovoriti na pitanje pacijenta i pratiti njegov oporavak, pri čemu uvažavaju osobne pacijentove potrebe.

“Svakog pacijenta, ovisno o problemu koji ima, treba informirati o tome kako  se ponašati nakon samog liječenja ili operativnog zahvata. Liječenje obično ne staje samim odlaskom iz bolnice, a ako je pacijentov problem riješen, važno je da mu u suradnji sa svim ostalim članovima zdravstvenog tima objasnimo mjere postupanja nakon boravka u našoj ustanovi. Također, uz privolu pacijenta, poželjno je i članove obitelji aktivno uključiti u sam proces zdravstvene njege. Zbog individualnog pristupa mnogi pacijenti idući put, ako imaju neki problem, traže baš pojedinu sestru s kojom su imali dobro iskustvo ranije”, kaže Irena.

Psihološki efekt i individualan pristup kao važan faktor u liječenju 

Na pitanje koliko je važno da se pacijent u bolnici osjeća dobro, Irena kaže da je to prioritet svim djelatnicima SB Medico, a osobito medicinskim sestrama koje su uvijek na usluzi pacijentima. Poseban naglasak daje se psihološkoj potpori svakom pacijentu kojem se pristupa individualno, s poštovanjem i uvažavanjem njegovih potreba.

“Medicinska sestra nije samo zvanje ili profesija. Biti medicinska sestra je način života. Mi živimo posao koji radimo. Niti jedan pacijent nije samo broj. Na kraju priče, i mi smo ljudi i razumijemo koliko vam možemo promijeniti cijelo iskustvo boravka u našoj ustanovi s već nekoliko lijepih riječi i malo pažnje. Ovo zvanje smo odabrale jer nam je stalo do toga da pomažemo ljudima, a u Medicu smo pronašle okruženje  koje to podržava”, zaključuje glavna sestra Irena. 

Za više informacija o zdravstvenim uslugama i djelatnostima Specijalne bolnice Medico u Rijeci i u Puli, posjetite našu web stranicu https://www.medico.hr/ ili nazovite brojeve 051 263 109 / 052 633 333.