Medico i ove godine sudjeluje u obilježavanju Euromelanoma dana

Specijalna bolnica Medico i ove godine sudjeluje u obilježavanju „Euromelanoma dana“, javno-zdravstvenog projekta čiji je osnovni cilj informiranje javnosti o štetnim učincima UV zračenja, ranom otkrivanju melanoma i drugih zloćudnih tumora kože te potrebe preventivnih pregleda radi sve učestalije pojave zloćudnih tumora kože. Ove godine kampanja je usmjerena na primarnu prevenciju i zaštitu od UV zračenja pod sloganom “Imate samo jednu kožu; pažljivo je čuvajte!”.

„Gotovo svaka osoba ima nekoliko madeža, no istaživanja potvrđuju da pojedini tipovi madeža imaju veću sklonost promjenama i prelasku u zloćudan oblik. Rana dijagnostika i terapija moguća je i zbog same činjenice da melanom u većini slučajeva nastaje na koži, organu koji je lako dostupanom pregledu. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije dva do tri milijuna ljudi godišnje oboli od nekog oblika zloćudnog tumora kože, od čega čak 132.000 od najzloćudnijeg među njima, melanoma. U Europi više od 50.000 ljudi godišnje oboli od melanoma. No, zbog redovitih preventivnih dermatoloških pregleda i svjesnosti pravilne zaštite od sunca danas sve češće melanome dijagnosticiramo u ranim stadijima čime je mogućnost uspješnog liječenja znatno veća.“ – ističe mr. sc. Vesna Utješinović Gudelj, dr. med., specijalistica dermatovenerologije Specijalne bolnice Medico.

Klinički kriteriji za praćenje i prepoznavanje promjena madeža su asimetričnost prethodno pravilnog madeža, pojava nepravilnog ruba, promjena boje ili pojava više boja na jednoj kožnoj tvorbi, povećanje promjera madeža, izdignuće prethodno ravnog madeža.

Dermatoskopija je neinvazivna dijagnostička metoda koja unapređuje kliničku vizualizaciju bez ikakvih potencijalno opasnih zračenja, pruža detaljnije sagledavanje i analiziranje pigmentnih kožnih promjena i ranu detekciju zloćudnih oblika tumora kože.

Dermatološki tim Specijalne bolnice Medico u sklopu ove kampanje organizira u ponedjeljak 29. svibnja besplatne preglede madeža u razdoblju od 9:30 do 12:00 sati te od 14:00 do 16:00 sati. Zainteresirani pacijenti mogu rezervirati termin na broj telefona 051/ 263 – 109. Akcija traje do popunjavanja predvidjenih termina.