Ana Car Peterko, dr. med.

SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE S UŽOM SPECIJALIZACIJOM IZ KIRURŠKE ONKOLOGIJE DOJKE

  • Rijeka

Nakon završenog prirodoslovno-matematičkog smjera Prve Sušačke Hrvatske Gimnazije u Rijeci 1997.g. i studija opće medicine na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2003.g., jednogodišnji pripravnički staž odradila je u KBC Rijeka i Domu Zdravlja Senj. Odmah po stečenoj licenci za samostalan rad, u ožujku 2005.g. zapošljava se kao liječnik hitne službe DZ Virovitičko Podravske Županije, gdje radi do studenog 2006.g., a potom započinje svoju kiruršku karijeru u OB Virovitica; najprije kao sekundarac na kirurškom odjelu (11/2006-12/2008), potom kao specijalizant opće kirurgije (12/2008-6/2013) i naposljetku u službi specijaliste opće kirurgije (6/2013-5/2017).  U svibnju 2017.g. vraća se u rodnu Rijeku i karijeru nastavlja na Zavodu za opću i onkološku kirurgiju KBC Rijeka. U periodu od 1/2019-1/2021 dodatno se usavršava u području kirurške onkologije, te stječe titulu užeg specijalista. Daljnju edukaciju iz kirurške onkologije i onkoplastične kirurgije dojke provodi putem brojnih međunarodno priznatih tečajeva, kongresa i radionica, te putem stipendiranih studijskih boravaka u institucijama izvan RH (VUMC Amsterdam i Nacionalni Onkološki Institut u Budimpešti). U studenom 2021.g. uspješno polaže međunarodno priznati ispit iz kirurgije dojke pri UEMS (Fellows – UEMS Section of Surgery (uemssurg.org)) čime stječe titulu FEBS (breast surgery), a potom u siječnju 2023.g. stječe i europski certifikat iz onkološke kirurgije dojke (BRESO certified surgeons (breastsurgeoncertification.com)). Aktivni je sudionik brojnih domaćih i inozemnih kongresa, tematski prvenstveno posvećenih kirurgiji dojke i prednje trbušne stijenke. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova te poglavlja knjige o kirurgiji karcinoma dojke. Članica je Hrvatske Liječničke Komore, Hrvatskog Onkološkog Društva, Hrvatskog Društva za Jednodnevnu Kirurgiju, Europskog Društva za Kiruršku Onkologiju (ESSO) gdje je nacionalni predstavnik za RH pri EYSAC (ESSO Young Surgeons and Alumni Club) u periodu 2021-2024, članica je EORTC skupine (Europska Organizacija za Istraživanje i Liječenje Karcinoma), CEEBCSC (Central-Eastern European Breast Cancer Surgical Consortium) i OPBC (Oncoplastic Breast Consortium). Od 2018.g. naslovni je asistent na Katedri za Kirurgiju Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci, gdje je također u završnom stadiju poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Biomedicina.