Dragan Božičević, dr. med.

SPECIJALIST INTERNE MEDICINE – ENDOKRINOLOGIJE I DIJABETOLOGIJE

  • Rijeka

Diplomirao je 1998. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Kao obiteljski liječnik radio je u Slunju i Korenici.  Specijalizaciju interne medicine završio je 2010. godine u KBC „Sestre milosrdnice“. Subspecijalizaciju iz endokrinologije i dijabetologije završio je 2014. godine u KBC „Sestre milosrdnice“. U SB „Duga Resa“ razvio je program liječenja pretilosti koji kombinira hospitalno liječenje i ambulantno praćenje.  Prošao je edukacijski program za UZV štitnjače. Objavio je nekoliko znanstvenih radova te sudjelovao na brojnim stručnim simpozijima. Uža području rada su mu bolesti štitnjače, šećerna bolest te liječenje debljine. Član je Europskog endokrinološkog društva, Hrvatskog dijabetološkog društva, Hrvatskog endokrinološkog društva te Hrvatskog društva za debljinu.