Fabio Božac, dr. med.

Specijalist urologije

  • Rijeka
  • Pula

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1992. godine. Nakon odrađenog pripravničkog staža zaposlen u Općoj bolnici Pula od 1994. do 2014. godine, prvotno kao odjelni liječnik na Urologiji, a od 2003. do 2013. godine kao voditelj odjela Urologije. Specijalistički ispit iz urologije položio 1999. godine. 2003. godine boravio je dva mjeseca na usavršavanju na Klinici za urologiju sveučilišta u Barceloni. Aktivno sudjelovao na brojnim urološkim kongresima, seminarima i radionicama. Član je Hrvatskog urološkog društva i Europske urološke asocijacije.