Fabio Božac, dr. med.

Specijalist urologije
Rijeka Pula

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1992. godine. Nakon odrađenog pripravničkog staža zaposlen u O.B. Pula od 1994. do 2014. godine, prvotno kao odjelni liječnik na Urologiji, a od 2003. do 2013. kao voditelj odjela Urologije. Specijalistički ispit iz urologije položio 1999. Godine 2003. boravio je dva mjeseca na usavršavanju na Klinici za urologiju sveučilišta u Barceloni. Aktivno sudjelovao na brojnim urološkim kongresima, seminarima i radionicama. Član je Hrvatskog urološkog društva i Europske urološke asocijacije.

Vezane djelatnosti