Mihaela Mamula Saračević, dr. med.

SPECIJALIST RADIOLOGIJE I UŽE SPECIJALNOSTI ULTRAZVUKA

  • Rijeka

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2005. godine.

Pripravnički staž završila je u KBC-u Rijeka 2006. godine, položila stručni ispit 2007. godine i započela specijalizaciju iz radiologije na Kliničkom zavodu za radiologiju KBC-a Rijeka.

Specijalizirala je 2012. godine, a subspecijalistički ispit iz ultrazvučne dijagnostike položila je u KBC-u Dubrava 2020. godine.

Do 2023. godine radila je na Kliničkom zavodu za radiologiju KBC-a Rijeka s posebnim interesom za MR lokomotornog sustava te pedijatrijsku radiologiju, u čemu se usavršavala u Sveučilišnoj bolnici u Grazu i Zagrebu.