Sendi Matić, dr. med.

Specijalist dermatologije i venerologije

  • Rijeka
  • Pula

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1999. godine. Pripravnički staž odradila je u KBC Rijeka. Kao liječnik opće medicine radila je u Domu zdravlja Korčula u djelatnosti hitne medicinske pomoći kao voditeljica tima. Specijalizaciju iz dermatovenerologije obavila je u Klinici za dermatologiju KBC Rijeka i Zagreb, a specijalistički ispit položila je 2014. godine. Tijekom specijalizacije završila je poslijediplomski stručni studij iz dermatovenerologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu . Kao specijalist dermatolog radila je dvije godine u Općoj bolnici Pula, gdje je bila član bolničkog povjerenstva za kvalitetu. Dermatološkom timu Specijalne bolnice Medico pridružila se 2017. godine, a 2019. godine je imenovana predsjednicom Povjerenstva za intrahospitalne infekcije, te je zajedno sa svojim timom i suradnicima postigla izvrsne rezultate ocijenjene prema akreditacijskim standardima ACCI.