Novo u Medicu – HEMATOLOGIJA

Specijalistički pregledi, drugo mišljenje, konzultacije i liječnička ekspertiza

Pacijenti s anemijama, poremećajima zgrušavanja krvi i sklonosti trombozi, sa zločudnim bolestima krvotvornog sustava, poput leukemija, limfoma i mijeloma u Specijalnoj bolnici Medico mogu dobiti specijalistički pregled, drugo mišljenje, konzultacije i ekspertizu u:

• dijagnostičkom postupku kod hematoloških bolesti

• terapijskom pristupu

• potpornom liječenju hematoloških bolesnika

• primjeni skupih lijekova u hematologiji

• skrbi kod hematoloških komplikacija drugih bolesti

Naručite se na 051/263 109 i osigurajte svoj termin kod naše liječnice prof. dr. sc. Antice Duletić – Načinović, dr. med., specijalistice hematologije.