Ordinacija za bol

Novi liječnik u Medico timu je dr. Mladen Horvat, spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja.Dr. Horvat će osim anestezioloških pregleda u ordinaciji za bol vršiti liječenje slijedećih bolnih stanja:

  • Bolovi lokomotornog aparata
  • Fibromialgija
  • Psihovegetativni poremećaji
  • M.Raynaud(bol kod vaskularnih oboljenja)
  • Bolovi glave i lica
  • Neuropatski bolni sindromi
  • Odvikavanja: antitabak
  • Gojaznost
  • Onkološki pacijenti: Akupunktura u palijativnoj skrbi (tretman boli, nuspojava…), postavljanje i održavanje Port-A-Cath implantabilnih pristupa venskom putu

Za informacije i rezervacije: T 051/263-109 ili E medico@medico.hr