Specijalna bolnica Medico sudjelovala je na Expo 2020 Dubai

Specijalna bolnica Medico sudjelovala je na specijaliziranoj radionici zdravstvenog turizma na Expo 2020 Dubai u Dubaiju, tijekom Health i Wellness tjedna. U hrvatskom paviljonu Croatia inspiring great minds predstavile su se neke od ponajboljih zdravstvenih ustanova.

Zdravstveni turizam je proizvod koji u Hrvatskoj ima jaku resursnu osnovu i bogatu tradiciju, a specijalizirana poslovna radionica na EXPO-u bila je jedinstvena prilika za dodatnim jačanjem potražnje usluga zdravstvenog turizma.