Vrijedno međunarodno priznanje Poliklinici Medico

U Berlinu je od 15. do 17. studenoga održana 6.  Međunarodna TEMOS konferencija s  temom Medicinski turizam i zdravstvena  njega u inozemstvu. Temos je neutralna i neovisna certifikatorska kuća sa sjedištem u Njemačkoj i regionalnim uredima u nekoliko zemalja širom svijeta. Organizacija prati i podržava medicinske sadržaje kao što su bolnice, poliklinike, stomatološke prakse, fertilizacijske klinike i rehabilitacijske centre diljem svijeta, a s ciljem kontinuiranog poboljšanja njihove kvalitete rada. Osmišljeni programi kvalitete usmjereni su na zahtjeve i potrebe pacijenata koji se odlučuju na liječenje u inozemstvu (medicinski turizam) ili  liječenje u inozemstvu koriste kroz poslovno putovanje, turizam ili privremeni boravak izvan domicilne države (turistička medicina). 

U okviru TEMOS konferencije između ostalih aktivnosti  odvija se i godišnja svečanost dodjele nagrade Diplomatic Council –   Preferred Partner Hospitals. To je priznanje globalne asocijacije pri Ujedinjenim  narodima (UN) koja time diferencira kvalitetu usluga koje zdravstvene ustanove  nude inozemnim pacijentima u okviru zdravstvenog turizma i turističke medicine.  Ove godine to vrijedno priznanje primila je i riječka Poliklinika Medico,  dugogodišnji Temos partner i sudionik berlinskog skupa. Nagrada je plod napora  Poliklinike usmjerenih na razvoj programa međunarodnog zdravstvenog turizma.  Ovim priznanjem Poliklinika Medico potvrdila se kao lider na širem regionalnom  tržištu privatne medicinske prakse.