Ana – Marija Lušičić, mag. psych.

MAGISTRA PSIHOLOGIJE

  • Rijeka

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Rijeci te stekla naziv magistra psihologije. Pripravnički staž odradila je pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-Goranske Županije na odjelu za prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti. Tijekom staža sudjelovala je u pisanju i provedbi projekta radionica za građanstvo – “Stres i antistres radionice”. Potom se zaposlila i radi pri KBC-u Rijeka, pri Klinici za psihijatriju i u Referentnom centru za psihotraumu. Tijekom cijelog razdoblja rada aktivno se usavršavala kroz brojne inozemne i domaće edukacije. Zavšila je za praktičara u Edukaciji iz neurolingvističkog programiranja za primjenu psihološko-komunikacijskog modela koji se sastoji od elemenata različitih terapeutskih i komunikacijskih metoda; biheviorizma, geštalta, hipnoze, terapije razgovorom po Rogersu i cjelokupne obiteljske terapije. Ima završenu edukaciju za Transakcijskog analitičara te je trenutno u procesu pisanja završnog rada i stjecanja diplome. U Zagrebu je završila edukaciju za praktičara Ekspresivne Art terapije te je dvije godine radila kao asistent u istoj. Također ima završenu i  EMDR (Eye Movement Desenzitization and Reprocessing) terapijsku metodu u radu sa psihološkim opterećenjima i traumama. Dobitnica je nekoliko nagrada i priznanja na domaćim i međunarodnim kongresima i skupovima. Članica je hrvatskih i europskih stručnih udruženja: Hrvatske psihološke komore, Hrvatske udruge za Transakcijsku analizu, Hrvatske udruge za Ekspresivnu art terapiju i Europske asocijacije za Transakcijsku analizu.