Boris Brozović, dr. med.

SPECIJALIST INTERNE MEDICINE – GASTROENTEROLOGIJE

  • Rijeka

Nakon završene Opće gimnazije Bernardina Frankopana u Ogulinu 2002. godine upisuje Medicinski fakultet u Rijeci. U kolovozu 2009. godine počinje raditi kao suradnik na međunarodnom projektu iz područja imunologije na Medicinskom fakultetu u Rijeci. U Kliničkom bolničkom centru Rijeka je odradio pripravnički staž nakon čega se zapošljava kao stručni suradnik u farmaceutskoj kompaniji 2011. godine. Od 2014. godine radi kao liječnik u ambulanti obiteljske medicine u Ogulinu. U siječnju 2015. godine započinje specijalizaciju iz gastroenterologije u Kliničkom bolničkom centru Rijeka, koju završava 2021. godine. Uže područje interesa su mu upalne bolesti crijeva. Sudjelovao je na brojnim domaćim i inozemnim edukacijama i kongresima. Koautor je nekoliko znanstvenih članaka i stručnih radova te je autor poglavlja u knjizi o upalnim bolestima crijeva. Član je Hrvatskog gastroenterološkog društva i European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO).