doc. prim. dr. sc. Nikola Gržalja, dr. med.

SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE, ORTOPEDIJE I UŽE SPECIJALNOSTI IZ TRAUMATOLOGIJE

  • Rijeka
  • Pula

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2001. godine. Po obavljenom pripravničkom stažu u KBC – u Rijeka i radu u hitnoj vanbolničkoj te bolničkoj službi 2004. godine započinje sa specijalizacijom iz opće kirurgije u KBC – u Rijeka. Specijalistički ispit iz opće kirurgije polaže 2009. godine te nastavlja s radom na Zavodu za traumatologiju KBC – a Rijeka gdje radi do 2020. godine. Subspecijalist traumatologije od 2013. godine, od 2016. godine specijalist ortopedije i traumatologije. Od 2020. godine zaposlen na Klinici za ortopediju Lovran. Docent je na Katedri za ortopediju i fizikalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Tijekom svojeg rada educirao se na mnogim tečajevima u Hrvatskoj i inozemstvu te boravcima na klinikama u inozemstvu (Ljubljana, Lueven, Berlin, Munchen). Aktivni je sudionik te pozvani predavač na brojnim stručnim skupovima. Član je više stručnih društava u zemlji i inozemstvu.

Uže područje rada: patologija šake, ručnog zgloba i lakta, zbrinjavanje i liječenje te praćenje svih prijeloma ekstremiteta, regeneracijska medicina.