izv. prof. dr. sc. Mirjana Graovac, dr. med.

SPECIJALIST PSIHIJATRIJE I UŽE SPECIJALNOSTI IZ DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE I UŽE SPECIJALNOSTI IZ PSIHOTERAPIJE

  • Rijeka
  • Pula

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu 1981. godine. Specijalistički ispit iz psihijatrije položila je 1990. godine.

Na Klinici za psihijatriju KBC Rijeka radila je od 1986. godine. Tijekom radnog staža bila je osnivač i pročelnik Zavoda za akutnu psihijatriju u periodu 1994. – 1998. godine, zatim Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju u periodu 1998. – 2023. godine.

Dodatne edukacije realizirala je u područjima dječje i adolescentne integrativne psihoterapije, analitičke psihodrame i grupne analitičke psihoterapije.

Na Medicinskom fakultetu u Rijeci doktorirala je 2003. godine, a od 2007. godine je kao nastavnik na Medicinskom fakultetu i Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci sudjelovala u nastavi na kolegijima Psihijatrija i Psihološka medicina, te brojnim izbornim kolegijima. Nastavno zvanje izvanrednog profesora stekla je 2017. godine.

Unatrag desetak godina surađivala je u nastavi kao predavač na Poslijediplomskom studiju iz dječje i adolescentne psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Član je ispitnog povjerenstva za polaganje specijalističkih ispita iz Dječje i adolescentne psihijatrije pri Ministarstvu zdravstva RH. Član je Povjerenstva za dječju i adolescentnu psihijatriju pri Ministarstvu zdravstva RH. Član je više strukovnih društava u zemlji i inozemstvu.

Edukator je u programima integrativne psihoterapije djece i adolescenata u Zagrebu (pri Hrvatskoj interdisciplinarnoj terapijskoj udruzi za djecu i mladež HITUDIM), u Zadru (pri Centru za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje PSIHIKA) i u Sarajevu (BHIDAPA).

Autor je brojnih znanstvenih i stručnih članaka, koautor udžbenika za studente iz područja psihijatrije i dječje i adolescentne psihijatrije.