izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, dr. med.

SPECIJALIST FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE I UŽE SPECIJALNOSTI IZ REUMATOLOGIJE

  • Rijeka

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Rijeci 1982. godine. Obavljala pripravnički staž u KBC Rijeka, te potom radila u DZ Krk (Hitna medicinska pomoć). Po završetku fakulteta, upisala poslijediplomski studij iz kliničke patofiziologije u Rijeci, te 1988. godine obranila magistarski rad pod naslovom „Pojava aritmija u toku ergometrijskog testiranja bolesnika s infarktom miokarda“. U listopadu 2003. godine obranila doktorsku disertaciju pod naslovom: “Mogućnosti ultrazvuka u ranom otkrivanju patoloških promjena na zglobu koljena u reumatoloških bolesnika”. Docent je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Od listopada 1985. godine radi u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma – Thalassotherapia Opatija. Završila specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije. Tijekom specijalizacije upisala i završila poslijediplomski studij iz reumatologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. U veljači 2000. položila subspecijalistički ispit iz reumatologije. Od 1995. radila je kao odjelni liječnik na Odjelu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Od ljeta 2003. voditelj Odjela za fizikalnu medicinu i reumatologiju. Nakon povratka sa specijalizacije počela se baviti dijagnostičkim ultrazvukom sustava organa za kretanje. Sudjelovala kao glavni ispitivač u više multicentričnih, međunarodnih studija ispitivanja lijekova.  Sudjelovala u organizaciji nekoliko znanstvenih skupova i kongresa iz fizikalne medicine i rehabilitacije, te reumatologije.