Janoš Horvat, dr. med.

Specijalist opće kirurgije

  • Rijeka
  • Pula

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a specijalizaciju iz opće kirurgije završio je u KBC Rijeka. Usavršavao se za osnove gastrointestinalne endoskopije (KBC Rijeka, 2005.), osnove barijatrijske kirurgije (Leoben) i napredni tečaj bariatrijske kirurgije (Salzburg Obesity Academy Foundation, 2005.), proktološki tečaj HAL postupka liječenja hemoroida-Leoben (WCOG, 2005. Montreal, UEGW/WCOG, 2009. London, 2009. KBC Zagreb), kolonoskopija i polipektomija (DDW 2011. Chicago, DDW 2012. – San Diego, WCOG 2013. Shangai UEGW: Madrid, Prag, Wien, Barcelona, Stockholm). U svom dosadašnjem radu obavljao je operativne zahvate iz opće kirurgije, kao što su akutno zbrinjavanje koštane traume konzervativno i operativno, postavljanje PEP kuka, trauma trbuha i grudnog koša, akutna stanja iz abdominalne kirurgije i tumorske patologije, konzervativno zbrinjavanje dječje koštane traume, zahvati punkcije repozicije i imobilizacije te pojedine zahvate iz plastične kirurgije, laparoskopske kirurgije i gastrointestinalne endoskopije. Član je stručnih društava American Gastroenterological Association, Hrvatskog kirurškog društva, Hrvatskog gastroenterološkog društva i Hrvatskog endoskopsko kirurškog društva.