Milan Ličina, dr. med.

Specijalist interne medicine - gastroenterologije
Rijeka

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1985.  godine. Pripravnički staž odradio je 1986. u Domu zdravlja Rijeka i KBC Rijeka,  a zatim do 1987. je radio kao odjelni liječnik u Psihijatrijskoj bolnici Rab, a  od 1988. radi kao liječnik u ambulanti medicine rada Doma zdravlja Maribor. U  KBC Rijeka vraća se 1988. godine gdje radi i danas kao odjelni liječnik,  specijalist gastroenterologije. Godine 1991. završio je poslijediplomski studij  iz područja kliničke patofiziologije, a Specijalistički ispit iz interne  medicine položio je 1993. godine. U dva je navrata pohađao edukacije iz  endoskopije na Univerzitetskom kliničkom centru u Ljubljani, Klinički odsjek  gastroenterologije, 1998. i 2000., te je pohađao brojne poslijediplomske  tečajeve u Zagebu i Ljubljani, kao i velik broj stručnih usavršavanja u  Hrvatskoj i inozemstvu. Subspecijalizaciju iz gastroenterologije završio je  2010. godine.  Kao predavač sudjelovao je  na poslijediplomskom tečaju I kategorije ″Osnove ultrazvuka u  gastroenterologiji″ Medicinskog fakulteta u Rijeci, zatim na Kongresu obiteljske medicine – „Hitna stanja u gastroenterologiji“, na skupu Gastroenterologija u obiteljskoj medicini – Pula 2014., na VII kongresu hrvatskog gastroenterološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem,  te na skupu Gastroenterologija u obiteljskoj medicini u Puli 2015. godine.  Član je liječničkog zbora, hrvatske liječničke komore, te hrvatskog i slovenskog  gastroenterološkog društva. Dr. Ličina je i dugogodišnji suradnik Poliklinike  Medico.

Vezane djelatnosti