Milan Ličina, dr. med.

Specijalist interne medicine - gastroenterologije

  • Rijeka

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1985. godine. Pripravnički staž odradio je 1986. u Domu zdravlja Rijeka i KBC Rijeka, a zatim do 1987. je radio kao odjelni liječnik u Psihijatrijskoj bolnici Rab, a od 1988. radi kao liječnik u ambulanti medicine rada Doma zdravlja Maribor. U KBC Rijeka vraća se 1988. godine gdje radi i danas kao odjelni liječnik, specijalist gastroenterologije. Godine 1991. završio je poslijediplomski studij iz područja kliničke patofiziologije, a Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 1993. godine. U dva je navrata pohađao edukacije iz endoskopije na Univerzitetskom kliničkom centru u Ljubljani, Klinički odsjek gastroenterologije, 1998. i 2000., te je pohađao brojne poslijediplomske tečajeve u Zagrebu i Ljubljani, kao i velik broj stručnih usavršavanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Subspecijalizaciju iz gastroenterologije završio je 2010. godine. Kao predavač sudjelovao je na poslijediplomskom tečaju I kategorije ″Osnove ultrazvuka u gastroenterologiji″ Medicinskog fakulteta u Rijeci, zatim na Kongresu obiteljske medicine – „Hitna stanja u gastroenterologiji“, na skupu Gastroenterologija u obiteljskoj medicini – Pula 2014., na VII kongresu hrvatskog gastroenterološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, te na skupu Gastroenterologija u obiteljskoj medicini u Puli 2015. godine. Član je liječničkog zbora, hrvatske liječničke komore, te hrvatskog i slovenskog gastroenterološkog društva. Dugogodišnji je suradnik Specijalne bolnice Medico.