mr. sc. Mladen Defranceschi, dr. med.

SPECIJALIST INTERNE MEDICINE – SUBSPECIJALIST REUMATOLOGIJE

  • Rijeka
  • Pula

Diplomirao 1982. godine na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Pripravnički staž odradio u KBC Rijeka. Od 1985. godine zaposlen na Medicinskom fakultetu u Rijeci gdje je radio na Internoj klinici u nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta. Završio poslijediplomski studij iz Kliničke patofiziologije. Magistrirao 1991. godine  nakon čega radi kao znanstveni asistent.

1995. godine položio specijalistički ispit iz interne medicine. Od 1998. godine stalno zaposlen u KBC Rijeka gdje je završio i užu specijalizaciju iz Reumatologije. Stručno se usavršavao u Zagrebu i Ljubljani. Član je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog reumatološkog društva. Aktivno je i pasivno sudjelovao na brojnim stručnim i znanstvenim sastancima te kongresima u zemlji i inozemstvu.