prim. dr. sc. Lada Kalagac Fabris, dr. med.

SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA

  • Pula

Diplomirala je na Medicinskom  fakultetu u Rijeci 1990. godine te pripravnički staž i rad u općoj praksi odradila je u Medicinskom Centru Pula.

Od 1993. godine zaposlena je pri Odjelu za anesteziju i reanimaciju u Općoj bolnici Pula gdje započinje specijalističko usavršavanje, koje se kasnije nastavlja pri Kliničkom bolničkom Centru Rebro – Zagreb, Kliničkoj dječjoj bolnici Klaičeva – Zagreb i pri Kliničkoj bolnici Jordanovac u Zagrebu.

Specijalistički ispit položila je 1998.godine i vratila se na matični odjel u Općoj bolnici Pula kao specijalist za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje.

U tom periodu, od 1996. do 1999. godine na Medicinskom fakultetu u Rijeci pohađala je „Poslijediplomski znanstveni studiji – Klinička patofiziologija „, odnosno od 1999. godine do 2001. godine pri Sveučilištu u Zagrebu, na Medicinskom fakultetu bila je sudionik prve generacije stručnog poslijediplomskog magisterija iz kliničkog područja „Klinička anesteziologija i reanimatologija“.

2006. godine stekla je zvanje „magistra znanosti – mr.sc.“ obranom izvorne magistarske radnje na temu „Unilaterlane spinalne anestezije u jednodnevnoj kirurgiji“ pri Medicinskom fakultetu Rijeka .

Znanstveno napredovanje nastavljam pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta „J.J.Strossmayer“ u Osijeku, gdje od 2010. do 2012. pohađa doktorski znanstveni studiji te obranom doktorske dizertacije iz područja obstetričke regionalne anestezije „ An different approach to CSE-EVE for reducing hypothension during Caesarean section under spinal anaesthesia“ stječe naziv doktor znanosti.

U svom kliničkom radu usavršavam se u području dječje,  torakalne, neurokirurške i  regionalne anestezije – UZV vođenih perifernih blokova, „low i minimal flow“ anestezije te u sklopu toga aplicira na razne međunarodne natječaje i stipendije koje su joj omogućile inozemne edukacije pri renomiranim europskim i američkim klinikama.  Od 2016. godine uži je specijalista intenzivne medicine.

Unazad 15-tak godina područje užeg interesa sve više postaje liječenje kronične boli, te od 2017.g u Općoj bolnici Pula uvodi i implementiram novije pristupe u  liječenju muskuloskeletne i kralježničke boli razvojem interventnih – radiološki vođenih  procedura. Interventni postupci koje izvodi i za koje se kontinuirano educira su  epiduroliza – Ratz  neurolize, ESI i TESI, middle branch blokovi u torako – lumbalnom segmentu, invazivne blokade OA i smrznutog ramena , blokade SI zglobova, blokade OA kukova, blokade OA koljena – genikularni blok,  radiofrekventna neuroliza za sve vrste zglobova i krioneuroliza.

Radi kvalitetnog stjecanja znanja i vještina iz tog područja u više navrata je boravila na raznim klinikama i pohađala tečajeve diljem Europe.