Prim. Igor Grubješić, dr. med.

SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA I UŽE SPECIJALNOSTI INTENZIVNE MEDICINE

  • Rijeka

Diplomirao 1993. godine na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Pripravnički staž odradio u KBC Rijeka. Od 1993. godine zaposlen na Medicinskom fakultetu u Rijeci gdje je radio na Zavodu za anatomiju.

Do 2005. godine radio je kao liječnik hitne službe DINA i liječnik hitne medicine KBC Rijeka.

2005. godine položio specijalistički ispit iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja. Od 2005. godine stalno zaposlen u KBC Rijeka kao odjelni liječnik, a od 2016. godine kao pročelnik Odjela za intenzivnu medicinu.

2018. godine položio je ispit iz uže specijalizacije iz anesteziologije i intenzivne medicine i od tada radi kao subspecijalista intenzivne medicine.

2020. godine stekao je titulu primarijusa.

Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova te poglavlja knjiga. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim simpozijima, kongresima i tečajevima kao predavač.