prim. Zorica Alerić, dr. med.

SPECIJALIST OTORINOLARINGOLOGIJE, UŽI SPECIJALIST AUDIOLOGIJE

  • Rijeka

Diplomirala je 1996. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je u Općoj bolnici Karlovac od 2000. godine kada je primljena na specijalizaciju iz otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata.

Više od polovine trajanja specijalizacije provela je na Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata u KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu. Tijekom specijalizacije završila je stručni poslijediplomski studij.

2001. godine provela je dva mjeseca kao gost predstojnika Klinike za otorinolaringologiju Sveučilišne bolnice u Mainzu u Njemačkoj, poznatoj po operacijama neurinoma statoakustikusa i endoskopskoj rinosinusnoj kirurgiji.

Specijalistički ispit položila je 2004. godine. 2010. godine upisala je i završila poslijediplomski doktorski studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 2015. godine od Ministarstva zdravstva priznat joj je naziv primarijus, a 2016. godine subspecijalizacija iz audiologije.

Član je Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, te Hrvatskog društva za audiologiju i fonijatriju. 2016. godine dobila je nastavno zvanje naslovnog predavača iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polja  kliničkih medicinskih znanosti, grane otorinolaringologija na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci.

Autor je i koautor 12 in extenso publikacija, 2 sažetaka citiranih u CC časopisima, 19 kongresnih priopćenja na međunarodnim, te 20 kratkih priopćenja i sažetaka na domaćim skupovima.

Osim pacijenata s bolestima uha i poremećajima sluha i ravnoteže, u svom svakodnevnom radu liječi pacijente s tegobama nosa, sinusa, ždrijela i grla, radi operacije tonzila, nosa i sinusa, te male zahvate na koži i ostale zahvate u lokalnoj anesteziji. Od 2021. godine radi i u SB Medico Rijeka.