prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med.

SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE I UŽE SPECIJALNOSTI DIGESTIVNE KIRURGIJE

  • Rijeka

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1996. godine. 2004. godine završio je
specijalizaciju iz opće kirurgije u KBC Rijeka. 1999. godine upisuje poslijediplomski znanstveni studij iz Biomedicine te 2002. godine postaje magistar znanosti, a 2010.godine doktor znanosti. 2013. godine polaže ispit iz uže specijalizacije iz digestivne (abdominalne) kirurgije u KBC Rijeka. Od 2006. do 2008. godine usavršavao se na Sveučilišnoj bolnici Santa Maria, Udine, Odjel za transplantaciju organa i Sveučilišnoj klinici Grosshadern, München, Odjel minimalno invazivne kirurgije. Danas je Pročelnik zavoda za digestivnu kirurgiju u KBC Rijeka i Predsjednik Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju. Izvanredni profesor je na Medicinskom fakultetu Rijeka, Katedra za Kirurgiju. Predstojnik je katedre i izvanredni profesor na Fakultetu zdravstvenih studija te voditelj edukacijskog centra za naprednu laparoskopsku kirurgiju debelog crijeva u KBC Rijeka. Član je Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju, Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju, Hrvatskog kirurškog društva, Hrvatskog liječnički zbor, Hrvatskog gastroenterološkog društva, American College of Surgery, European society for parenteral and enteral nutrition (ESPEN) i mnogobrojnih drugih društava. Gostovao je kao operater u mnogim hrvatskim i inozemnim bolnicama. Uz stručnu djelatnost istaknuo se i u znanstvenoj djelatnosti te je tijekom godina objavio brojne znanstvene radove u međunarodnim i domaćim publikacijama. Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, kongresima, i edukacijama radi stručnog usavršavanja. Član je tima Specijalne bolnice Medico.