Renato Vidos, dr. med.

SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE I UŽE SPECIJALNOSTI IZ VASKULARNE KIRURGIJE

  • Pula

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Rijeci 1986. godine. Odradio pripravnički staž u Medicinskom centru Pula. Od 1987. – 1988. godine radi kao liječnik opće prakse u Domu zdravlja Pula. Od 1989. – 1991. godine radi na Hitnoj medicinskoj pomoći Pula. 1995. godine postaje specijalizant Opće kirurgije , a 1996. godine polaže specijalistički ispit. 1997. godine odlazi na edukacija u Good Samaritan Hospital u New York, do 1999. godine je predavač kirurgije pri Školi za medicinske sestre, a od 2002. postaje konzultantni liječnik pri Talijanskom Konzulatu u Rijeci. 2005. godine postaje voditelj torakovaskularnog odjela u Djelatnosti za kirurške bolesti Opće bolnice Pula i aktivno sudjeluje u radu udruge GEA. Od 2011. do 2019. godine postaje zamjenik rukovoditelja Djelatnosti za kirurške bolesti, a 2015. godine polaže subspecijalistički ispit iz Vaskularne kirurgije. Tijekom rada napisao brojne radove kao autor i koautor te prisustvovao na brojnim kongresima i skupovima u zemlji i inozemstvu. Želja za napretkom i inovacijama pomogla su mu da uvede nove tehnike u kirurgiji vena, kirurgiji dojke, poboljšao je tehniku šivanja rana. Prvi je učinio video asistiranu torakoskopiju i među prvima u Hrvatskoj stekao iskustva u tretiranju rana VAC aparatom. Uveo metodu ugrađivanja PORT katetera te u tom smislu educirao i kolege iz drugih bolnica i klinika Hrvatske. U suradnji sa Djelatnosti za Nuklearnu medicinu uveo kirurški tretman Sentinel limfnog čvora, čime se postigao svjetski trend kirurškog liječenja karcinoma dojke i melanoma. Član je Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju, Europskog vaskularnog društvo (ESVS), Hrvatskog i Europskog društvo za rane, Hrvatskog kirurškog društvo, te je član zbora liječnika Hrvatske.