Teuta Alerić Primorac, dr. med.

SPECIJALIST OTORINOLARINGOLOGIJE, UŽI SPECIJALIST AUDIOLOGIJE

  • Rijeka
  • Pula

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1999. godine. Pripravnički staž je odradila u Općoj bolnici Pula. Godine 2000. položila je državni ispit, nakon čega je provela godinu i pol dana kao liječnik na hitnoj pomoći u Umagu. Godine 2000. započela specijalizaciju iz otorinolaringologije u Općoj bolnici Pula. Dio specijalizacije je odradila na Klinici za kirurgiju glave i vrata KBC „Sestre Milosrdnice“ gdje je 2009. godine položila specijalistički ispit. Kroz idućih deset godina radila je kao specijalist otorinolaringolog u Općoj bolnici Pula gdje se bavila rješavanjem hitnih stanja u otorinolaringologiji, traumama glave i vrata, dječjom otorinolaringologijom, rinosinusologijom, operacijama nosa i sinusa, te operacijama štitnjače i doštitnih žlijezdi.  Tijekom cijelog razdoblja rada aktivno se usavršavala kroz brojne inozemne i domaće kongrese i tečajeve s naglaskom na edukaciju iz rinosinusologije. Završila je nekoliko tečajeva kirurgije sinusa od kojih se ističu dva tečaja kod eminentnih stručnjaka. U Grazu kod prof. dr. Stammbergera, te u Vareseu kod prof. dr. Castelnuova. Sudjelovala je u nizu rinološki kongresa u Europi (Barcelona, Beč, Pariz, Rim).

Sudjelovala je kao pozvani predavač na Hrvatskim rinološkim kongresima s međunarodnim sudjelovanjem.  Aktivno je sudjelovala u stručnim događanjima u domovini i kao mentor specijalizantima. Tijekom rada u OB Pula, bila je član uredništva stručnog časopisa „Glasnik pulske bolnice“, član UO Hrvatskog društva za kirurgiju glave i vrata i član UO Hrvatskog liječničkog zbora Istarske podružnice.  Zadnjih godina se posvetila edukaciji iz audiologije i vestibulologije. Godine 2020. joj je priznata subspecijalizacija iz audiologije. Član je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata i Hrvatskog društva za audiologiju i fonijatriju, te Europskog rinološkog društva.