Pacijenti su sigurniji u akreditiranim ustanovama, jer ne možete bolnicama 21. stoljeća upravljati metodama iz 19-og!

Naš prvi klijent Specijalna bolnica Medico koja djeluje u Rijeci i Puli, nalazi se u drugom trogodišnjem ciklusu akreditacije. U trenutku kad većina bolnica uopće ne razmišlja o tome, Medico je puno prije ostalih shvatio koje su koristi od akreditacije i prihvatio biti prvi. U tome ne samo da su uspjeli nego su i nadmašili naša očekivanja, kaže Paliska.

RIJEKA – Zdravstvo je stalno u velikim izazovima, a posebno je to izraženo danas u izvanrednim okolnostima pandemije Covid 19. Pacijenti traže sigurnost i kvalitetu i pitanje je koji su to objektivni pokazatelji temeljem kojih pacijent može sam ocijeniti u kojoj će bolnici dobiti siguran i kvalitetan tretman. Naš sugovornik po toj temi Krešimir Antonio Paliska izvršni je direktor najuglednije svjetske akreditacijske organizacije AACI (American Accreditation Commission International) i priznati međunarodni lider u području poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite. S više od 20 godina iskustva u akreditaciji za kvalitetu i sigurnosti pacijenta vrsni je poznavatelj situacije u ovom području. Stoga nam odmah u uvodu u razgovor pojašnjava što su akreditacije, odnosno kakva je uloga akreditiranja u uspostavljanju sustava kvalitete u zdravstvu i kvalitete zdravstvenih ustanova?

-Akreditacija zdravstvenih ustanova je općeprihvaćen postupak kojim se promovira odgovornost za sigurnost pacijenta i kvalitete u zdravstvu. Obično je to dobrovoljni  proces kojim vlada ili nevladine agencije daju priznanje zdravstvenoj ustanovi da je postigla određene standarde koji zahtijevaju neprestano poboljšanje u procesima i ishodima. Još prije 100 godina je American College of Surgeons opisao potrebu za standardizacijom bolnica kroz postupak akreditacije kao: „Ohrabri one koji rade najbolje, a stimuliraj one koji rade ispod standarda kako bi radili bolje”. I to je cijeli smisao. Želimo uvesti minimalne standarde ispod kojih mi kao korisnici zdravstvenih usluga ne želimo ići. U svijetu postoje dva glavna modela akreditacije: obvezna i dobrovoljna. Neke države npr. propisuju akreditaciju kao obvezan uvjet sudjelovanje u programu pokrivanja troškova liječenja od strane nacionalnih zdravstvenih osiguranja (SAD, Francuska, Poljska). Druge države među kojima je i Hrvatska određuju zakonske okvire, ali ne uvjetuju akreditaciju. 

Praćenje procesa

Kako se provodi proces akreditiranja i što sve obuhvaća?

-Akreditacijski postupak traje tri godine i obuhvaća nekoliko faza: procjenu stanja, inicijalnu akreditaciju i periodičke godišnje provjere. Nakon svake od tih faza izrađuje se detaljan izvještaj s utvrđenim nesukladnostima, a zdravstvena ustanova mora izraditi plan korektivnih mjera, dakle mora u zadanom vremenskom okviru analizirati uzroke koji su doveli do nesukladnosti i implementirati rješenja koja će te uzroke nesukladnosti otkloniti. Tako ulazimo u ciklus koji možemo opisati kao: praćenje, mjerenje, analiza i poboljšanje. Procese dakle pratimo, mjerimo njihove ishode, analiziramo nedostatke i implementiramo poboljšanja. Nakon toga ponavljamo postupak dok ne dostignemo sukladnost sa standardom i zadanim ciljevima.

Zbog čega je taj postupak bitan za pacijente i korisnike zdravstvenih usluga?

-Bolnice su danas najsloženiji organizacijski sustavi koje poznajemo. Medicina je nekada bila jednostavna, neučinkovita i relativno sigurna. Ona je sada kompleksna, učinkovita i potencijalno opasna. Jedna od najpoznatijih studija “Koliko je zdravstvo opasno?” autora Amalberti-a i Leape-a je pokazala da je zdravstvo najopasnija ljudska aktivnost. Osim toga u bolnici imamo nešto što zovemo „neželjeni događaj“ (eng. adverese event) a to su pogrešna dijagnoza, pogrešan pacijent, pogrešan nalaz, bolničke infekcije, medikacijske pogreške. On u bolnici može dovesti do ozljede i smrti, a složit ćemo se da u drugim djelatnostima nije tako. Godišnje u EU i SAD-u više ljudi umre u bolnicama od neželjenih događaja koji su se mogli spriječiti nego u prometu. Odlazak u bolnicu je značajan rizik i mnogi ljudi tog nisu svjesni. To su ogromne brojke i vrijeme je da problemu pristupimo na drugačiji način. Taj pristup zahtjeva nova znanja i vještine o upravljanju rizicima i svijesti o sigurnosti pacijenata. Akreditacija je jedan od tih načina ali nije jedini. Ne možete upravljati bolnicom u 21-om stoljeću metodama iz 19-og stoljeća. U zadnjih 20-ak godina uložene su milijarde eura u sigurnost  prometa. U sigurnost pacijenata nije uloženo ni promil toga novca. Ukratko pacijenti su sigurniji u akreditiranim ustanovama. Akreditirane bolnice prate, mjere, analiziraju i poboljšavaju svoje procese i stavljaju pacijente u središte svojih aktivnosti.

Fokus na sigurnosti

Koje su najčešće nesukladnosti koje pronalazite u postupku akreditacije?

-Dakle prvo i osnovno, smisao akreditacije nije da zadire u područje medicine i postupke liječenja pacijenata. Iako su svi naši auditori liječnici mi ne propitkujemo rad liječnika i sestara. Ono što mi procjenjujemo je da li se usluge u bolnici pružaju na za pacijenta siguran način. Na primjer, najčešće nesukladnosti s kojima se susrećemo su vezane za nepotpunu medicinsku dokumentaciju, nedostatke u informiranim pristancima za zahvate, zaštita osobnih podataka, nedostatak sigurnosti pri sterilizaciji opreme posebno kirurške, nedostatan broj medicinskog osoblja, zamjene identiteta pacijenata, nedostatno održavanje medicinske opreme, i ono najvažnije nedostatak praćenja, mjerenja i analize ključnih pokazatelja kvalitete zdravstvene skrbi da spomenem samo one najčešće. Ukratko naš fokus je na sigurnost pacijenta što u konačnici može zaštiti bolnicu od potencijalnih tužbi i gubitka ljudskih života.  

Što je AACI i koja je njegova glavna aktivnost?

-AACI je američko akreditacijsko tijelo sa sjedištem u Hendersonville-u u Sjevernoj Karolini. Sve naše aktivnosti su vezane za zdravstvo. Djelujemo globalno kroz 13 ureda širom svijeta, a prisutni smo na svim kontinentima osim Australije. Jedino smo akreditacijsko tijelo u području zdravstva koje ima sve ISQua akreditacije i uz to akreditaciju za ISO 9001:2015 certifikaciju, što našim klijentima daje garanciju da je njihov certifikat međunarodno priznat. Osim akreditacije za zdravstvene organizacije i akreditacije za zubarske ordinacije koji su trenutno po prometu naši glavni programi, imamo i programe kliničke certifikacije iz endoskopije, moždanog udara, porodništva, a od nedavno i certifikaciju medicinskog sadržaja na internetu. Ta certifikacija je usredotočena na potvrdu vjerodostojnosti medicinskih informacija objavljenih na internetu, a posebno se pokazuje učinkovitom u vrijeme pandemije COVID-19, kad smo zatrpani morem nevjerodostojnih informacija koje korisnici koji nisu medicinski obrazovani ne mogu razlikovati.    

Usklađivanje standarda

Koje su najvažnije norme koje mora zadovoljiti jedna zdravstvena ustanova da bi dobila američku međunarodnu akreditaciju?

-Akreditacija se izvodi i temeljena je na akreditacijskim standardima. AACI posjeduje svoje standarde koji su razvijeni u suradnji s nekoliko svjetski renomiranih bolnica u SAD-u i Europi. Razvoj jednog standarda obično traje 2-3 godine. Za to vrijeme se skupljaju različite najbolje prakse koji se onda pretvaraju u zahtjeve. Tako standard obuhvaća područja kao što su npr. upravljanje i vođenje, medicinske etike, kliničkih procesa od prijema do otpusta pacijenta, prava pacijenata, fizičkog okruženja, protupožarne sigurnosti, informacijske sigurnosti i zaštite osobnih podataka, da spomenem samo neke. Nakon toga, se standard usklađuje s ISQua smjernicama za razvoj standarda kako bi se mogao akreditirati i biti međunarodno priznat. Taj postupak traje 14 mjeseci. Da bi neka zdravstvena ustanova dobila međunarodnu akreditaciju mora ispuniti najmanje 75 posto zahtjeva koji su definirani akreditacijskim standardom, a ima ih ukupno 150. Jednom akreditirani sustav treba održavati, kako bi se osigurao kontinuitet ispunjenja zahtjeva. To se osigurava redovnim godišnjim pregledima.       

Specijalna bolnica Medico jedina u Hrvatskoj i jedna od nekoliko u svijetu kojima je uspjelo dobiti sva tri certifikata.

Kad je u pitanju akreditacija i svijest o tome što akreditacija jest, Hrvatska, otkriva naš sugovornik, nije zasad daleko odmakla. „Države koje imaju dugu tradiciju akreditacije poput, SAD-a, Danske, Poljske ili Francuske imaju sve bolnice akreditirane i uvriježen je način razmišljanja da bolnica ne može ne biti akreditirana. Ali primjerice, i u susjednoj Sloveniji su sve bolnice akreditirane. Kod nas samo 3 od kojih je samo jedna Opća bolnica. Ali i u Hrvatskoj imamo jedan pozitivan primjer. Naš prvi klijent Specijalna bolnica Medico koja djeluje u Rijeci i Puli, nalazi se u drugom trogodišnjem ciklusu akreditacije. Dakle Medico je akreditiran i u Rijeci i Puli što govori da je vodstvo bolnice prihvatilo profesionalni izazovi i akreditiralo obje lokacije na kojima djeluju. U trenutku kad većina bolnica uopće ne razmišlja o tome, Medico je puno prije ostalih shvatio koje su koristi od akreditacije i prihvatio biti prvi. U tome ne samo da su uspjeli nego su i nadmašili naša očekivanja. Osim akreditacije implementirali su i standarde ISO 9001 kao i EN 15224 što je standard za upravljanje kvalitetom u zdravstvenim ustanovama i trenutno su jedini u Hrvatskoj i jedni od nekoliko na svijetu kojima je uspjelo dobiti sva tri certifikata. Mene, kao čovjeka iz Pule, posebno veseli kad dođem u Medico i vidim zadovoljne pacijente, a istovremeno znam da su tamo sigurni jer se usluge izvode prema najvišim svjetskim standardima.”, kaže Krešimir Antonio Paliska. I u Specijalnoj bolnici Medico izuzetno su ponosni na certifikate, te visoke standarde koje oni propisuju svakodnevno, u radu s pacijentima, potvrđuju u praksi. 

U Medicu, u Rijeci i u Puli pažljivo i odgovorno brinemo za zdravlje naših pacijenata. Certifikati AACI, ISO 9001 i EN15224 jamstvo su kvalitete naših zdravstvenih usluga. Sve naše procedure i postupci usklađeni su s najvišim svjetskim standardima kvalitete i sigurnosti. Posebno promičemo izvrsnost u radu i odnosu prema pacijentima i to kao rezultat stalnog praćenja, mjerenja, analiza, korekcija i korektivnih mjera koje svakodnevno poduzimamo“,  ističe ravnatelj Medica doc.dr.sc. Zlatko Kolić. Dodaje kako je i u današnjoj složenoj situaciji pandemije Covid 19 ponovno potvrđena predanost pacijentima, te visoka stručnost i kvaliteta u radu velikog tima liječnika, sestara i svih djelatnika bolnice. “Zdravlje ne može čekati i mi smo svakodnevno na usluzi u sigurnom i pouzdanom okruženju, bez gužvi i čekanja. “, zaključuje dr. Kolić. 

Od strateškog je značaja da je AACI posebno priznata od strane pružatelja zdravstvenog osiguranja u Sjedinjenim Američkim Državama i u drugim zemljama, a oni sve više postaju generatori razvoja zdravstvenog turizma. Ugled bolnice primarni je kriterij odabira destinacije njihovim osiguranim osobama, a ugled Medica, potvrđen ovim certifikatima doprinosi razvoju kvalitetnog zdravstva i zdravstvenog turizma kao sve značajnijih djelatnosti. Zato značaj AACI akreditacije za Specijalnu bolnicu Medico nadilazi okvir same bolnice, kao i Istarske i Primorsko-goranske županije te predstavlja poželjan primjer kojem bi trebao težiti cjelokupni zdravstveni sustav Republike Hrvatske.