dr. sc. Ivana Prvulović, dr. med.

specijalist kliničke citologije

  • Rijeka

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine. Pripravnički staž odradila je u Općoj bolnici „Dr. J. Benčević“ u Slavonskom Brodu. Nakon položenog stručnog ispita započinje specijalizaciju iz kliničke citologije u Zagrebu. Tijekom specijalizacije završila je Poslijediplomski studij iz kliničke citologije na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu. 2005. godine dobitnica je nagrade za najbolji rad u kategoriji mladih znanstvenika (do 35 godina) od strane Europskog društva za citologiju, Pariz, Francuska. 2006. godine položila je specijalistički ispit i počela raditi u Službi za citologiju, patologiju i sudsku medicinu Opće bolnice „Dr. J. Benčević“ u Sl. Brodu. Iste godine upisala je znanstveni poslijediplomski studij na medicinskom fakultetu Osijek. 5. lipnja 2015. godine obranila je doktorsku disertaciju te stekla stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva. Objavila je više stručnih i znanstvenih publikacija, kao i brojna kongresna priopćenja. Sudjelovala je u brojnim stručnim aktivnostima od kojih izdvajamo sudjelovanje u humanitarnoj misiji u Nigeriji u organizaciji udruge “Patolozi bez granica“ s ciljem osposobljavanja lokalnih citologa za provođenje nacionalnog programa probira za prevenciju raka grlića maternice. Područje užeg interesa su joj bolesti dojke. Bavi se i ultrazvučnom dijagnostikom dojke. Član je Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog liječničkog zbora. U rujnu 2019. godine pridružuje se Timu Specijalne bolnice Medico.